Kwartalniki

Nr 1/2021

Spis treści
PRIORYTETY – ROZMOWA Z KATARZYNĄ ŁUKOWSKĄ P.O. DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
MIEJSCE PSYCHOTERAPII W TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH – JAN CZESŁAW CZABAŁA
PSYCHOEDUKACJA W TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH – JAGODA FUDAŁA
IDZIE NOWE – ANNA BAKUŁA
ROZMOWA Z BOGUSŁAWĄ BUKOWSKĄ – Z-CĄ DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
SUPERWIZJA W PANDEMII– AGNIESZKA LITWA-JANOWSKA
LEPIEJ W OŚRODKU NIŻ POZA NIM – ROZMOWA Z PIOTREM ADAMIAKIEM, DYREKTOREM OŚRODKA LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STOWARZYSZENIA MONAR W ŁODZI
LĘKI I OBAWY – DOROTA REGUŁA
NIECH TO SIĘ WRESZCIE SKOŃCZY – ROZMOWA Z KATARZYNĄ PUŁAWSKĄ-POPIELARZ, KIEROWNIKIEM MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA REHABILITACJI WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI W KAZUNIU-BIELANACH
ADAPTACJA CZY ZMIANA? – BOŻENA MACIEK HAŚCIŁO
E-WYMIAR JAKO ROZWÓJ – MONIKA PRZYGODA
TERAPIA W CZASACH ZARAZY – HISTORIA PEWNEJ GRUPY – KATARZYNA CZARNECKA, JUSTYNA MATKOWSKA
O TYM, CO WAŻNIEJSZE NIŻ LĘK – JUSTYNA KLINGEMANN
WSPÓLNOTA DOŚWIADCZEŃ TERAPEUTÓW I KLIENTÓW – MONIKA FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA, MARCIN HERMANOWSKI
TERAPEUTA NA KRAWĘDZI – DOŚWIADCZENIA KOREKCYJNE W SUPERWIZJI – IRENEUSZ KACZMARCZYK
PROMYK NADZIEI – BOHDAN T. WORONOWICZ