W tym miejscu pojawią się treści nadesłane przez odwiedzających stronę „Terapia osób uzależnionych i ich bliskich”. Zakładamy, że będą to psychoterapeuci pracujący w obszarze uzależnień. Ale mogą to być również inni, chętni do podzielenia się swoimi refleksjami w kwestii szeroko pojętego problemu nałogowości w naszych czasach.

Zapraszamy Państwa do podjęcia próby napisania recenzji książki, artykułu, filmu, bądź innego wytworu ludzkiego umysłu o tematyce uzależnień, nałogów, owładnięcia, obsesji itp.

Recenzją może być po prostu refleksja na temat przeczytanego, obejrzanego, usłyszanego dzieła, jakaś forma krytyki, wypowiedzi, odniesienia się.

Zależy nam na jakości, więc pisząc swoje teksty, prosimy o zastosowanie się do wytycznych zawartych w belce „zasady publikacji”

28 czerwca 2021